ورزش-جودو-جوجیتسو

ورزش رزمی جودو

آشنایی با ورزش رزمی جودو

فنون-حرفه-ای-جودو
جودوی المپیکی، معروف ترین سبک کودوکان جودو می باشد
 • جودو، ورزش رزمی است که از کشور ژاپن نشأت گرفته‌ واولین رشته رزمی شرقی است که درسال۱۹۶۴ توکیو وارد المپیک شد.
 • جودوی المپیکی، معروف ترین سبک کودوکان جودو می باشد که امروزه در ایران و تمام دنیا بطور گسترده آموزش داده می شود.

تاریخچه ورزش رزمی جودو

Judo-history-تاریخچه-جودو
منشا جودو از هنر رزمی جوجیتسو است.
 • واژه “جودو” از ترکیب دو کلمه “جو” به معنای ملایمت، و واژه “دو” به معنی اصل و یا روش است.
 • لغت”جو” از ورزش «جوجیتسو» مشتق شده که توسط سامورائی ها مورد استفاده قرار می گرفت .
 • منشا جودو از هنر رزمی جوجیتسو است که درسال ۱۹۳۲ توسط فردی ژاپنی به نام دکتر جیگارو کانو پایه گذاری شد.
 • جیگارو کانو در بین فهرست حرکات و تکنیک های جوجیوتسو آنهایی را که به نظرش می رسید برای جوانان موثر است جدا کرد.
 • بقیه حرکات را که به نظر خطرناک می آمدند از فهرست کاری هنرجویان رزمی حذف کرد که جودو به صورت سبکی مستقل درآمد و روز به روز به موفقیتش افزوده شد.

سبک های ورزش رزمی جودو

سبک های ورزش رزمی جودو
سبک های ورزش رزمی جودو

۱ . جودوی المپیکی: 

 • معروف ترین سبک کودوکان جودو می باشد که امروزه در ایران و تمام دنیا بطور گسترده آموزش داده می شود.

۲ . جودوی آمریکایی: 

 • ترکیبی از جودو، کشتی، بوکس، جوجیتسو و ساواته است.

۳ . جوجیتسوی برزیلی: 

 • میتسویو مائدا در سال ۱۹۱۴ جودو را به برزیل برد و به کارلوس گراسی و دیگران آموزش داد.
 • گراسی باتوجه به اینکه جودو با نام “جوجیتسوی کانو” هم شناخته می شد، آن را جوجیتسوی برزیلی نامید.
 • جوجیتسوی برزیلی بعدها راهی متفاوت از جودو را دنبال کرده و امروزه کاملا از آن متمایز است ولی میتوان آن را یکی از سبک های جودو دانست.

۴ . جودو-دو

 • دراسترالیا، آقای ژولیوس فلک و چند تن دیگر سیستمی بر اساس تکنیک های پرتاب ابداع کردند که آن را جودودو نامیدند.
 • آنها هدفشان را از ابداع این سبک، توسعه جودو اعلام کرده اند.

۵ . کاوایشی ریو جوجیتسو: 

 • میکونوسوکه کاوایشی سبک کاوایشی ریو جوجیتسو را با استفاده از برخی تکنیک های جودو مسابقات مدرن جودو ممنوع می باشند، ابداع کرد.
 • این سبک از جودو هم اکنون در فرانسه آموزش داده می شود.

۶ . کوسن جودو

 • این سبک از جودو هم که در قرن ۲۰ محبوبیت پیدا کرد، همانند جوجیتسوی برزیلی خیلی بیشتر از جودوی المپیکی، شبیه به ورزشی است که کانو ابداع کرد.

۷ . جودوی روسی: 

 • نکته ای جالب در مورد این سبک از جودو این است که بعضی از تکنیک های آن ، توسط فدراسیون جهانی جودو قبول شده و وارد جودوی المپیکی شده اند.
 • این سبک در مسابقات آزاد MMA مبارزینی نظیر ایگور زینوفیف، فدور امیلیاننکو و کارو پاریسیان را دارا می باشد.

۸ . سامبو: 

 • واسیلی اوشپکف، اولین شاگرد اروپایی کانو بود که موفق به اخد کمربند مشکی شد.
 • او با تکنیک های رزمی دیگری که با جودو ترکیب کرد، سامبو را ابداع نمود.
 • اوشپکف در سال ۱۹۳۷ بخاطر رد دستور شاگردی نکردن زیر نظر کانو، توسط مامورین سیاسی کشته شد.

آشنایی با قوانین و مقررات جودو

آشنایی با قوانین و مقررات جودو
آشنایی با قوانین و مقررات جودو

قانون اول ورزش رزمی جودو

محوطه مسابقه جودو مجموع محوطه میانی مسابقه و منطقه ایمنی حداقل بابعاد ۱۴×۱۴ و حداکثر ۱۶×۱۶ متر از جنس تاتامی و یا جنسی قابل قبول و شبیه به آن پوشیده شده است.

محوطه مسابقه جودو به دو منطقه تقسیم می شود.

 1. محوطه میانی مسابقه جودو بابعاد حد اقل ۸×۸ و حداکثر ۱۰×۱۰ متر می باشد.
 2. منطقه خارج از محوطه میانی مسابقه جودو را محوطه ایمنی می گویند که عرض آن سه متر است.

مشخصات محوطه مسابقه:

 • ‌۲ تکه نوار چسب یکی برنگ آبی و دیگری برنگ سفید بابعاد تقریبی(۱۰×۵۰ ) CM در فاصله ۴ متر از یکدیگر در مرکز محوطه مسابقه نصب میشود.
 • مکان استقرار دو جودوکار در آغاز و پایان هر مسابقه را مشخص مینماید که نوار چسب آبی سمت راست داور وسط و نوار چسب سفید در سمت چپ وی قرار خواهدگرفت.
 • محوطه مسابقه جودو باید به یک کف پوش و یا سکوی ارتجائی تثبیت شود.
 • زمانی که از چند محوطه مسابقه همجوار استفاده می شود داشتن حداقل یک محوطه ایمنی مشترک بین ۳ الی ۴ متر الزامیست.
 • یک منطقه آزاد حداقل به اندازه ۵۰CM پیرامون کل محوطه مسابقه جودو منظور می گردد.
 • در بازی های المپیک، قهرمانی جهان، قاره ای وI J F محوطه میانی مسابقه عموماً ۸*۸ متر میباشد.

تاتامی ( تشک ): 

 • بطور معمول بابعاد ۱×۲ متر ساخته شده از جنس کاه فشرده و اغلب از فوم فشرده می باشد تا بتواند در زیر پا محکم بوده و در جریان شوک وارده بر اثر( اوکمی ) به خوبی ضربه را تحمل نماید.
 • جنس روکش تاتامی جودو نباید لغزنده و یا خیلی زبر باشد.
 • سطوح تشک ها باید برای مسابقه جودو چسبیده به هم و بدون فاصله بطریقی درمحل نصب شوند که به هیچ وجه جابجا نشوند.

پلات فرم(سکو): 

 • نصب سکو برای مسابقات جودو اختیاری بوده و باید از چوب محکم ساخته شده و دارای قابلیت ارتجاعی باشد.
 • ابعاد آن حداقل ۱۸ * ۱۸ و ارتفاع آن بیشتر از۱ متر نرسد (عموماً ۵۰ سانتیمتر) درزمان استفاده ازسکو منطقه ایمنی با عرض حداقل ۴ متر مورد استفاده قرار گیرد.

قانون دوم ورزش رزمی جودو

قوانین-مهم-ورزش-رزمی-جودو
قوانین-مهم-ورزش-رزمی-جودو

به تکنیکهای گلاویزی در جودو، نه وازا یا کاتامه وازا می گویند

وسایل برگزاری مسابقات جودو:

۱- صندلی: 

 • دو عدد صندلی سبک وزن در محوطه ایمنی پشت منطقه خطر در دو زاویه مورب مقابل یکدیگر برای نشستن دو داور کنار بنحوی قرار داده شوند که در دید هیئت داوران مسابقه جودو و متصدیان تابلوی امتیازات ممانعتی ایجاد ننماید.

۲- پرچم های داوران مسابقه جودو : 

 • یکعدد پرچم آبی و یکعدد پرچم سفید باید درداخل جلدی که به هر صندلی الصاق شده قرار داده شود.
 • همچنین باید یک عدد پرچم آبی و یک عدد پرچم سفید خارج از محوطه مسابقه و قابل دسترس برای داور وسط پیش بینی گردد.

۳- تابلوی امتیازات مسابقات جودو : 

 • دو تابلوی امتیاز جهت نشان دادن امتیازات بصورت افقی حداکثر به ارتفاع ۹۰ سانتیمتـــر و بطول ۲ متر برای هر مسابقه جودو در خارج از محوطه مسابقه به نحوی قرار خواهد گرفت که به آسانی توسط داور، مسئولین و حتی الامکان تماشاچیان مسابقات جودو دیده شود.
 • ساعتهای اندازه گیری زمان و تابلوی امتیازات باید قابل دسترس اشخاص مسئول تایم و تابلو باشد و دقت آن در ابتدا وهمچنین بطورمنظم درخلال مسابقات کنترل شود.

بخشهای مختلف تابلوی امتیازات مسابقات جودو:

 • مکانهای ثبت امتیاز مسابقه جودو.
 • مکان ثبت جرائم.
 • مکان ثـبت آزمایشـهای پزشـکی ت- مکان ثبت وزن.
 • مکان ثبت نام کشور شرکت کننده در مسابقه جود.

۴-ساعتهای اندازه گیری زمان: 

 • ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ / ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ  جودو = ﻳﻜﻌﺪﺩ
 • ﺍﻭﺳﺎﻱ ﻛﻮﻣﻲ ( ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ) = ﺩﻭ ﻋﺪﺩ
 • ﺫﺧﻴﺮﻩ = ﻳﻜﻌﺪﺩ
 • لازم بذکر است ساعت و تابلوی امتیاز دستی می بایستی بطور همزمان با وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرند.

۵-پرچم های وقت نگهداران مسابقه جودو: 

 • یک پرچم زرد برای زمان مسابقه جودو و یک پرچم سبز برای زمان اوسای کومی.

۶-علامت پایان وقت: 

 • وسیله ای قابل شنود مانند زنگ، سوت و ….. برای اعلام پایان وقت مسابقه جودو باید در دسترس باشد.

۷-لباس مسابقه :

 • لازم بذکر است نفر اول که نامش برای مبارزه در جودو خوانده می شود از لباس آبی یکدست و نفر دوم از لباس سفید یکدست استفاده می نماید.
 • موقعیت نشستن افراد پشت تابلو، منشی و وقت نگهداران باید حتی الامکان روبروی داور باشد.

۸-فاصله تماشاچیان تا زمین جودو: 

 • عموماً تماشاچیان نباید فاصله ای کمتر از ۳ متر با محوطه مسابقه جودو داشته باشند.

قانون سوم ورزش رزمی جودو

لباس-ورزش-جودو
رنگ لباس جودوکارباید آبی یکدست و رنگ سفید یکدست باشد.

لباس جودوکار( جودوگی ) :

 1. لباس جودوکاران باید حتماً از جنس کتان و یا ماده مشابه و در شرایط خوب بدون پارگی و پوسیدگی باشد ودرعین استحکام نباید خیلی کلفت، زبر و یا لیزباشد که مانع در دست گرفتن حریف شود.
 2. رنگ لباس جودوکارباید آبی یکدست و رنگ سفید یکدست باشد.

علائم قابل قبول برروی لباس جودو :

 1. علامت اختصاری کمیـته ملی الـمپیک (پشت لباس جودو) به عرض ۱۱ سانتیمترباشد.
 2. آرم ملی (سمت چپ سینه) حداکثر به اندازه ۱۰۰ سانتیمتر مربع (۱۰×۱۰ سانتیمتر) باشد.
 3. علامت تجاری تولید کننده لبه پایین جلو ژاکت سمت چپ، قسمت پائین شلوار سمت چپ و یک سرکمربند حداکثر (۲۰ سانتیمتر) باشد.
 4. علایم روی شانه لباس از یقه تا روی بازو در هر دو طرف شانه حد اکثر ۵* ۲۵ سانتیمترباشد.
 5. آگهی روی هر آستین به اندازه ۱۰*۱۰ سانتیمتر، این ۱۰۰ سانتیمتر مربع باید در تماس با قسمت پایین نوارهای شانه نصب شود.
 6. نوشتن مقام های کسب شده در مسابقات جودو. مقام های ( اول– دوم– سوم ) در بازیهای المپیک یا قهرمانی جهان به ابعاد۶ * ۱۰ سانتیمتر در انتهای طرف جلوی سمت چپ لباس جودو می تواند قرار بگیرد.
 7. نام ورزشکار در بالای علامت اختصاری کمیته ملی المپیک پشت جودوگی به صورت چاپی یا دوخته شده حروف می تواند ۷ سانتی متر ارتفاع و طول اسم حداکثر ۳۰ سانتیمتر باشد.

فنون و اصطلاحات ورزش جودو

تکنیکهای گلاویزی در جودو
تکنیکهای گلاویزی در جودو

فنون پرتابی جودو (ناگه وازا) :

 • اگه‌وازا (فنون پرتابی جودو): در سه بخش ته وازا (فنون دست)، کوشی وازا (فنون کمر) و آشی وازا (فنون پا) انجام می‌شود.
 • اوچی ماتا.
 • اوچی گاری (فنون پا).
 • کوچی گاری (فنون پا).
 • اوسوتو گاری (فنون پا).
 • کاتامه‌وازا (کانسه، شیمه)
 • کان ستسو وازا (کانسه): فنی در جودو است که به صورت برگرداندن و فشردن مفصل‌ها به سوی مخالف و بیش از دامنه حرکت طبیعی‌شان، اجرا می شود.
 • شیمه‌وازا: انسداد شریان‌های خون‌رسان به مغز.
 • ناگه وازا(nage waza) تکنیکهای پرتابی در جودو.
 • تاچی وازا (tachi – waza): تکنیکهای ایستادن جودو.
 • ته وازا (te-waza): تکنیکهای دست جودو.
 • کوشی وازا (koshi-waza):تکنیکهای مفصل رانی یا کمر در جودو.
 • اشی وازا (ashi-waza):تکنیکهای پا یا ساق پا در جودو.
 • سوتمی وازا (sutemi-waza): تکنیکهای فداکارانه.
 • ماسوتمی وازا (ma-sutemi-waza): تکنیکهای خوابیده از پشت در جودو.
 • یوکو سوتمی وازا (yoko-sutemi-waza):تکینکهای خوابیده از پهلو.
 • نه وازا یا کاتامه وازا (ne-waza): تکنیکهای گلاویزی در جودو.
 • اوسای کومی وازا (osaekomi-waza):کنترل کردن و نگه داشتن حریف در مسابقه جودو.
 • شیمه وازا (shime-waza): خفه کردن.
 • کانستسو وازا (kansetsu-waza): قفل کردن و شکستن مفاصل.
 • آتمی وازا (atemi – waza): تکنیکهای ضربه زدن به نقاط حساس در مسابقه جودو.

امتیازات درمسابقه ورزش رزمی جودو

امتیازات درمسابقه ورزش رزمی جودو
امتیازات درمسابقه ورزش رزمی جودو

درورزش جودو چهارنوع امتیاز وجود دارد :

 1. یوکو: امتیاز متوسط معادل ۱ امتیاز در جودو را گویند.
 2. وازاری: امتیاز بزرگ در مسابقه جودو را گویند که معادل ۱۰ امتیاز است.
 3. ایپون: این امتیاز در مسابقه جودو، امتیاز کامل یا ضربه فنی محسوب شده که معادل ۱۰۰ امتیاز است و کسب این امتیاز باعث برد و پایان مسابقه جودو می‌شود.
 4. کسب دو امتیاز وازاری در طول مسابقه نیز معادل امتیاز ایپون و پایان مسابقه‌ جودو است.

 

‏3 دیدگاه

 1. من هم جودو،جوجیتسو و کشتی آزاد رفتم و از نظر من بهترین و پرطرفدار ترین ورزش رزمی جهان کشتی است.،ولی جودو خیلی ورزش کم هیجان و آسونی است و زیاد کاربرد نداره.

 2. با سلام و تشکر از دیدگاه خوبتون
  با توجه به کاربرد هر ورزشی مثلا بعنوان بادیگارد یا محافظ شخصی ، جودو و جوجیتسو میتونه مناسبتر از کشتی باشه و این درحالیه که کشتی در جایگاه خوب خودش قرار داره.

 3. ولی تا اونجایی که من شنیدم،دوستم دانشگاه افسری سپاه پاسداران بود و گفته در آنجا برای افزایش قدرت و درگیری،دفاع و حفاظت از شخصیت های مهم ورزش رزمی کشتی آزاد و فرنگی را آموزش می دهند چون یک ورزش پرکاربرد است و تازه مسابقات جهانی تیم ملی کشتی سپاه و ارتش های جهان هم برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *