کونگ فو

آشنایی با ورزش رزمی کونگ فو
از نظر تاریخی، ورزش رزمی کونگ فو،در چین یک بخش اصلی در آموزش دانشمندان و رهبران دولتی است.

در واقع،کنگ فو شامل صدها سبک هنرهای رزمی چینی است که برخی از آنها عبارت است از مشت بزرگ، چنگال عقاب و تایجی کوان.
تفاوت بین کنگ فو و سایر هنرهای رزمی

کنگ فو فلسفه را وارد تمرین می کند: خشونت و جنگاوری باورنکردنی در برخی هنرهای رزمی دیده می شود.ماهیت کنگ فو  ایجاد آرامش ذاتی، جلوگیری از خودخواهی و خشونت است.
 کنگ فو یک سیستم ادراکی است: تکنیک های هنرهای رزمی به چهار بخش تقسیم می شوند: ضربه با مشت، ضربخ با پا، قلاب و پرتاب و گرفتن و قفل کردن مفاصل. هر نوع تکنیک کنگ فو با نوع خاصی حمله و دفاع سروکار دارد.

مزایای هنرهای رزمی چینی

سلامتی و تندرستی : منظور از سلامتی عدم بیماری نیست بلکه توانایی خواب راحت، کار پر انرژی، تفکر درست و آرامش است. منظور از تندرستی سلامتی فیزیکی نیست بلکه توانایی واکنش سریع، تحمل شرایط سخت و تمرکز بدون خستگی است.
ویژگی آموزشی : تعلیم کنگ فو روی پیشرفت اخلاقی و جسمی و ارزش هایی مانند وقار، شجاعت، صبر و شکیبایی تمرکز دارد. ماهیت اصلی این ورزش وابسته به فرایند طولانی شخصیت سازی است. ارزش هایی همچون صبر، شکیبایی، نظم، وفاداری و آرامش از لوازم پیشرفت هستند که از طریق کنگ فو حاصل می شوند.
دفاع شخصی : دفاع شخصی از لوازم هنرهای رزمی چینی است. تعلیم درست کنگ فو در راستای آموزش صبر، جلوگیری از نزاع و دفاع در برابر دیگران است. ما با اعتماد به نفس می توانیم دفاع از خود کنیم.

هیچ محصولی یافت نشد.

هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز ، پاسخگو و تامین کننده محصولات ورزشی شما هستیم. شماره تماس : 09207131516

محصولات فروشگاه

فروشگاه 2seta.ir را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: